لطفا برای فرج دعا کنید
.
صوت چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۲
.
با نوای کربلایی امیر برومند

حاج آقا نیک خواه – ( روضه )


کربلایی امیر برومند – (روضه)


کربلایی امیر برومند – (شور امام حسن.شهره ام میون همه)


کربلایی امیر برومند – (شورشلاقی.اباعبداله شاهیو تاج سرم)


کربلایی امیر برومند – (شور حضرت زینب.بسم الله اگر حریف مایی)


کربلایی امیر برومند – (شور حضرت عباس.ته لوتی گریا عباس)


کربلایی امیر برومند – (شوراحساسی.چه خطایی سر زده ازم که من بیخبرم)

کربلایی امیر برومند – (شورشلاقی مولا.ایها الناس منم فاتح خیبر)

۰