کربلایی امیر برومند – (مدح ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها)

کربلایی امیر برومند – (مدح ولادت بی بی ۲)

کربلایی امیر برومند – (سرود شور.انت فی قلبی یا نورالعالمین)

کربلایی امیر برومند – (سرود تک.اونکه همه دلو جون‌حیدره)

کربلایی امیر برومند – (سرودشور.ابوفاضل به تو مینازه زهرا)

کربلایی امیر برومند – (سرودشور.دلیل خلقت دنیا اومده)

کربلایی امیر برومند – (سرود سه ضرب.سرور و شادی تو دل همه عالمینه)

کربلایی امیر برومند – (سرودشور.دنیا گل بارون برا مادره ساداته)

کربلایی امیر برومند – (سرود شور.یه روزی گنبد میسازیم)

کربلایی امیر برومند – (سرودشور.اومده اون کسی که یاره حیدره)

کربلایی امیر برومند – (سرود شور.خوشحالی یعنی که مثل ما باشی)

کربلایی امیر برومند – (مدح بی بی آخر جلسه)

کربلایی امیر برومند – (سلطان قلبم،یاده حرم هواییم میکنه)

۰